מוכרים מוצרים/שירותים בשווקים זרים? חשוב שתכירו את תכניות הסיוע לייצוא מטעם משרד הכלכלה

מינהל סחר החוץ השייך למשרד הכלכלה מפעיל תוכניות סיוע ומימון שונות לייצואנים וחלקן יכולות להיות רלוונטיות עבורכם: 


​​​​תכנית “כסף חכם” מסייעת במימון עד 50% מהוצאות פיתוח מערכי שיווק וצינורות הפצה, השתתפות בתערוכות, יצירת כלי שיווק אינטרנטיים, פרסום והצגת מוצרים בשווקי היעד (למשך שנתיים בסכום כולל של עד 500 אלף ש”ח). 
​​
​​​תנאי סף:​​​​ (א) ​​​מדובר בפעילות חדשה (שוק חדש, מוצר חדש או מערך שיווקי חדש). (ב) תקרת מחזור מכירות שנתי עד 200 מיליון ש”ח והיקף יצוא ישיר מעל 250 אלף דולר, באחת מהשנתיים הקלנדריות הקודמות לתכנית (ג) תקרת מחזור מכירות שנתי בין 10-200 מיליון ש”ח והיקף ייצוא ישיר של מינימום 100 אלף דולר (בשנה קלנדרית הקודמת לתכנית).   ​


​​***שווקי יעד מועדפים – הודו, סין ויפן מביאים למימון גבוה יותר. ​

קרן הפרויקטים הבינלאומיים​​ סיוע לחברות ישראליות לגשת לפרויקטים בחו”ל טרם ביצוע הפרויקט, או הגשת הצעה למכרז (סיוע לרכישת מסמכים, שכירת יועצים ושכירת קבלני משנה). ההשתתפות הינה עד 50% מן ההוצאות המוכרות (עבור סקר התכנות עד 500 אלף ש”ח ועבור הגשת הצעה למכרז עד 400 אלף ש”ח. ​

​​
​​תנאי סף: ​​​(א) ​​ביצוע סקר היתכנות לפרויקט ששוויו לפחות מיליון דולר והגשת הצעה למכרז לפרויקט ששוויו לפחות חצי מיליון דולר. (ב) החברה אינה מקבלת מימון מלא מהמזמין ולא שותפה פוטנציאלית לרווחים (ג) כוונה להוציא את הפרויקט לביצוע (ד) מחזור מכירות שנתי עד 400 מיליון ש”ח. ​


​​בנוסף, קיימת ​​תכנית “מאגדי תשתית”​​ המסייעת להקים, לתפעל ולשווק מתקן הדגמה מסחרי שיאפשר גידול משמעותי בהיקף המכירות של החברות (סיוע בהובלה, תכנון הנדסי, עלויותת ושירותי ייעוץ לטובת ההקמה). 

 

מוזמנים לפנות אלינו לפרטים נוספים וליצירת קשר ישיר למינהל סחר החוץ.