הגשת דוחות לרשויות המס בארה”ב

ניהול עסק מעבר לים דורש תאימות קפדנית לחוקי המס החלים. כל טעות, גם אם תיראה לנו זניחה, עשויה להוביל להשלכות מרחיקות לכת. הדבר מקבל משנה תוקף כשזה מגיע למדיניות המס בארה"ב.

רשות המיסים בארה"ב מפקחת באופן קפדני על המגזר העסקי ומפעילה סנקציות כלפי ארגונים שאינם מנהלים עמם התקשרות כמוסדר בחוק ובאמצעות הדוחות המתאימים. לכן, כעסק הפועל בארה"ב, אחת מההתחייבויות החשובות ביותר שיהיה עלינו לעמוד בהן היא עמידה בחובות הדיווח השנתי לרשויות המס.

כדי להבטיח שתמיד יהיה באפשרותך לעמוד בכל דרישות החוק, חיברנו כאן מדריך מקיף המכסה את כלל הדוחות שיהיה עליך להגיש בסוף השנה.

דוח 1120

דוח 1120 הוא מסמך מרכזי המשמש את צוות החשבונאים בחברות הפועלות בארה"ב. דוח שנתי זה, המכונה גם "דוח החזר מס הכנסה לחברות", תוכנן במיוחד עבור הצהרות מס לתאגידי C ונועד לדיווח על ההכנסות, הניכויים, הזיכויים וחבות המס שלהם. דוח 1120 מספק סקירה מקיפה של הפעילות הפיננסית של החברה ומוגש למס הכנסה (IRS) עד ליום ה-15 של החודש השלישי לאחר תום שנת המס של התאגיד.

דוח 1099

דוח 1099 נדרש למילוי על ידי עסקים המתקשרים עם קבלנים עצמאיים, פרילנסרים או ספקי שירות אחרים שאינם מועסקים ישירות על ידי החברה. טופס זה, המכונה 1099-MISC, משמש לדיווח על כלל התשלומים שבוצעו לספקי שירות אלו לאורך שנת המס. חברות הנופלות תחת קריטריון זה נדרשות להגיש דוח זה הן לרשות למס הכנסה של ארה"ב והן לספק השירות עד ה-31 בינואר של השנה העוקבת לשנת המס. דוח זה הוא הכלי המרכזי להבטחת תחשיב מס מדויק ועמידה בכל תקנות החוק והרגולציה על המס כאשר מועסקים ספקי שירות כקבלנים חיצוניים. עריכה מדויקת של דוח זה תשפיע באופן ניכר על חבויות המס.

דוח 5471

לא פעם, דיווח המס נעשה מורכב פי כמה, בעיקר לרשויות בארה"ב, כאשר קיימת פעילות חיצונית לחברה. למשל, כאשר ישנה חברת בת המסונפת לתאגיד, או כאשר מתבצעות השקעות זרות. במקרים אלו, יהיה על החברה להגיש בנוסף לדוח ההכנסות השוטף, גם את דוח 5471. דוח זה נדרש כאשר אדם אמריקאי מחזיק בזכויות בעלות בתאגיד זר. הדוח מספק מידע על הפעילות הפיננסית של התאגיד הזר והקשר שלו עם האדם האמריקאי. אי הגשת דוח זה עלול להוביל לעונשים משמעותיים. המועד האחרון להגשה זהה בדרך כלל למועד הגשת דוח מס ההכנסה של התאגיד.

דוח 5472

כיום יותר מתמיד, ארגונים אמריקאיים מנהלי שיתופי פעולה נרחבים עם חברות זרות. גם עסקאות המתנהלות מול שותפים זרים חייבות בדיווח. כדי לדווח עליהן במדויק ובהתאם לחוק, יש למלא דוח 5472. דוח זה משמש להצהרת עסקאות בין התאגיד המדווח לבין הצדדים הקשורים בעסקה הממוקמים מחוץ למדינה. המידע המסופק בדוח מסייע לפקידי השומה בארה"ב לנטר אחר פעילות מול שותפים זרים ולמנוע העלמות מס פוטנציאליות במסגרת עסקאות מסוג זה. גם מועד הגשת דוח זה זהה למועד דוח מס ההכנסה.

דוח מס פדרלי של מדינת דלאוור

חברות רבות מתמיד בוחרות לקבוע את מושבן במדינת דלאוור הקטנה עקב מדיניות המס המשתלמת שלה. החקיקה התאגידית ואקלים המס במדינה, הופכים אותה לגן עדן תאגידי של ממש. עם זאת, גם כאן הדיווח הוא קריטי. מס החברות בדלאוור מחושב על פי עיקרון מעט שונה מאשר במדינות אחרות ונגבה פעם בשנה. ככל ששווי נכסי החברה גדל, כך גם עולה מס החברות המיוחד, או Franchise Tax. ישנן שתי שיטות עיקריות לערוך תחשוב זה. בשיטה הראשונה, מחושב שווי החברה על פי שווי המניות הרשומות ואילו בשיטה השנייה, על פי ערך נקוב משוער. כל חברה עשויה לבחור בחישוב שונה בהתאם למאפייניה, תהיה השיטה אשר תהיה, החשוב ביותר הוא לוודא שהדוח הוגש והמס שולם עד ה-1 במרץ כדי לשמור על מעמד תקין במדינת דלאוור.

מס מכירה

עסקים העוסקים במכירת סחורות ושירותים עשויים להידרש לגבות ולשלם מס מכירה. הדרישות הספציפיות משתנות בהתאם למדינה והחברות נדרשות לציית לתקנות תחום השיפור הרלוונטי. דיווח מסודר ותחשיב מדויק של מסי המכירה הם קריטיים כדי להבטיח חבות מס מדויקת ולהימנע מקנסות והליכי אכיפה אחרים.

דוח חשבון בנק זר (FBAR) – גם בעלי חברות חייבים לשמור אצבע על הדופק

על אף שמילוי FBAR מחייב בדרך כלל יחידים, מומלץ גם לחברות אמריקאיות עם חשבונות פיננסיים זרים לשמור על ערנות. הדו"ח מחייב הצהרה על פעולות פיננסיות וחשבונות בנק זרים הממוקמים מחוץ לארצות הברית. אם הסכום השנתי המצטבר בכל החשבונות הזרים עולה על $10,000, נדרשות החברות להגיש את ה-FBAR בנוסף לכלל הדוחות הנדרשים האחרים. מועד הדיווח הוא בדרך כלל באפריל, עם אפשרות להארכה במקרים חריגים.

יתרה מכך, תהליך הגשת החזרי מס לחברות שונה באופן משמעותי מזה של נישומים בודדים. תאגידים רשאים לשלוח טפסים רלוונטיים באופן אלקטרוני לרשויות ממשלת ארה"ב, תוך הבטחת דיווח מדויק ויעיל. תהליך זה הופך להיות חשוב במיוחד עבור חברות העוסקות בפעילות עסקית במספר מדינות כדי למנוע כפל מס.

ליווי מקצועי נכון יאפשר לך למצות את המיטב מנקודות הזיכוי

חברות רב לאומיות עשויות ליהנות מנקודות זיכוי וניכויי מס שונים. זיכויים אלו עשויים להיות זמינים גם עבור מיסים ששולמו בתחומי שיפוט אחרים, כחלק מאמנות למניעת כפל מס ומדיניות לקידום עסקים החלה במדינות השונות. פעילויות שונות כמו מחקר ופיתוח, יוזמות סביבתיות וייצור מקומות עבודה במשלחי יד נדרשים, עשויות לטמון בחובן הזדמנויות נוספות לזיכויי מס. חשוב להסתייע במומחים במדיניות המיסוי בארה"ב עם דגש על המדינה הרלוונטית כדי להבטיח שיהיה באפשרותך למצות כל זכות העומדת לרשות החברה שלך בחוק.

מדיניות המיסוי בארה"ב עשויה להיות מורכבת ביותר להבנה, בעיקר כשמדובר בתאגידים רב מהותיים או כאלו המנהלים התקשרויות עם חברות זרות וספקים חיצוניים. ככל שיעמוד לרשותך גורם מקצועי הבקיא בכל המורכבויות הכרוכות בדיווח מדויק וחוקי, כך יהיה באפשרותך לנהל את הפעילות העסקית שלך על מתוך שקט נפשי ולבנות אסטרטגיה עסקית על יסודות יציבים. היכרות עם כלל ההזדמנויות שמציעה לנו כל מדינה, על כלל דרישות הדיווח הספציפיות יאפשרו לנו להבטיח שאנו לא מותירים אבן אחת לא הפוכה במהלך המסע שלנו לניהול פיננסי ללא רבב.