ERB Global

Our Global Spread Worldwide

big ben

ERB LONDON

california

ERB CALIFORNIA

חברות מולטי נשיונאל​

ERB מתמחה במתן קשת רחבה של שירותים פיננסיים לחברות זרות המתחילות פעילות בארץ עם צורך בתשתית פיננסית ואופרטיבית לפעילות המקומית. ERB מהווה מייצג פיננסי בישראל, כאשר השירות ניתן בשיתוף פעולה עם יועצים משפטיים ויועצי מס מקומיים לכיסוי כלל ההיבטים המשפטיים והמיסויים.

שירותים כוללים:

 • עיבוד נתוני שכר , תשלום ודיווח שכר.
 • שירותי הנהלת חשבונות.
 • תכניות פיצויים, שכר והטבות לעובדים.
 • ניהול פיננסי אופרטיבי ותשלומים.
 • שירותי אדמינסטרציה.
 • דיווחים לרשויות, ניהול הביקורת והכנה לביקורת.
 • שירותי חשבות- דיווחים למטה בחו”ל על כל הפעילות הפיננסית בפורמטים וטמפלטים המתבקשים.
 • סגירת ספרים ברמה חודשית – כל ההתאמות המהותיות.
 • דיווחים נלווים לרשויות המס והחזרי מע”מ.

ניהול ספרים במערכת הנהלת חשבונות רב מטבעית (דולר שקל).

 • עיבוד והפקת תלושי שכר באופן דיסקרטי.
 • הפקת תלושי שכר לעובדים עבור תיוק אישי.
 • הקלדת נתוני הנהלת חשבונות עבור פירוט רכיבי השכר.
 • דוח מלא לחשב או מנהל מטפל בנוגע לרכיבי שכר עבור כל עובד לפי חלוקה לסגמנטים וכל חלוקה מתבקשת.
 • הפקה והגשת כל הדיווחים הנדרשים לפי חוק (טופס 102,126 ,106 וכ”ו) לרשויות המס ולביטוח לאומי.
 • ביצוע תשלום דרך “מסב” מערכת הסליקה הפנים בנקאית.
 • חישוב רכיבי שכר הכוללים הפרשות לכל המוסדות הרלוונטיים כגון: פנסיה, ביטוחים, אובדן כושר השתכרות וכ”ו על בסיס חודשי.
 • מעקב, הקלדה, דיווח וניהול של ימי חופשה, מילואים וכ”ו במערכת שכר .
 • הפקה של דוח חישובים תקופתיים של צבירה כגון פיצויים, פיטורין, חופשה ומחלה.
 • עיבוד כל החישובים הרלוונטיים בעת פיטורי עובד ודיווחיים נלווים לרשויות.
 • הקמת מערכת הטבות לעובד (פנסיה, השכלה גבוהה, ביטוחים וכ”ו). בנוסף להתאמת וקביעת התכנית אנחנו מנהלים משא ומתן עם הסוכנים כדי להשיג את החבילות המיטיבות ביותר עבור כל חברה.
 • אנו מסייעים ומייעצים בנושאי הקמת מערכת שכר והטבות (חגים , חישוב שכר בסיס אליו יוסף ההטבות, חוברות עבודה לעובד וכ”ו)
 • ייעוץ בנושאי אופציות, הענקה והפקדה אצל נאמן.
 • אנו מספקים איש קשר מרכזי שמסנכרן בין כל גופי נותני השירותים כגון: עורכי דין , מבקר חיצוני וכ”ו.
 • ייעוץ בנושאי יחסי עובד מעביד.

כמבוקש ונדרש מטעם הלקוח אנו מציעים:

 • סיוע בפתיחת חשבון בנק או עבודה באמצעות חשבון הנאמנות של ERB.
 • נשמש כמורשי חתימה בחשבון.
 • נחתום על צ’קים, נבצע תשלומים לספקים, לרשויות וכ”ו.

כמבוקש ונדרש מטעם הלקוח אנו מציעים:

 • נשמש כנציג לצורכי מס.
 • נטפל במטלות אדמיניסטרציה פשוטות ומורכבות כאחד.
 • ננהל מו”מ עם כל הספקים הרלוונטיים.
 • ננהל מעקב אחר ימי חופשה, מילואים וכ”ו.

אנו נהיה אחראים על דיווחים שוטפים לרשויות וננהל את הקשר מול המבקר לצורכי ביקורת.

באמצעות איש קשר מרכזי אחד וצוות מלווה אנו נספק את שירותי החשבות הבאים:

דיווחים חודשיים, באנגלית, ניהול רב-מטבעי, בהתאם לסטנדרטים של ‘Big 4’, נדווח לקרנות הון סיכון ומשקיעים פרטיים,

הדיווחים הפיננסיים שלנו יכללו:

 • Balance Sheet
 • P&L
 • תזרים מזומנים, קצב שריפה ותחזיות פיננסיות.
 • דיווחי שכר.
 • כל דרישת דיווח אחרת מטעם החברה.

הדיווח נעשה על בסיס חודשי, בהתאם לדרישות הלקוח ומשוערך לדולר, אירו וכל מטבע רלוונטי אחר.

עוד מידע אודות השירותים שלנו:

השירותים ניתנים מרחוק, בתוך ERB.

משכורות הן דיסקרטיות.

אנו זמינים 24/7 בהתאם לשעון ישראל וארה”ב.

הפתרונות הפיננסיים שלנו הם מודלוריים ומותאמים לצורכי הלקוח, כשהלקוח צומח אנו גדלים איתו תוך ליווי בכל צעד ושעל.

אנו כאן עבורכם.