Marina-Torem

מרינה טורם

שותפה, מנהלת מחלקת שכר

 

מרינה הצטרפה לERB לפני כ-10 שנים בתפקיד חשבת שכר בכירה.
את השכלתה רכשה במכללת רמת גן לפני כ-13 שנים.
מרינה מנהלת את מחלקת השכר של ERB כשתחומי האחריות של מרינה כוללים בניית מערכי שכר, ניהולם השוטף והענקת תמיכה ללקוחות החל מהעובד הראשון ועד עשרות ואף מאות עובדים בחברות השונות.
למרינה ידע נרחב בהפקת משכורות והתנהלות מול רשויות המס בישראל, מול נאמני אופציות ועבודה שוטפת מול נציגי ביטוח בחברות שונות.
בנוסף, מרינה אחראית על קבלת עובדים חדשים הנקלטים לחברות ומפקחת על המשך העסקתם כולל צמצום והרחבה של צוות העובדים בחברות השונות.
למרינה ניסיון רחב בעסקאות M&A הכוללות חישובי שכר מורכבים בעת מימוש אופציות וכן התמחות מיוחדת בתחום העסקת עובדים זרים וכן מייעצת בדיני עבודה לכלל העובדים בחברות השונות.