בלי מושגים מסובכים: על טיפול במיסוי בינלאומי

מיסוי בינלאומי, נוגע לכל אותן הכנסות המתקבלות מעסקאות בין נישומים שמקום מגוריהם או ביצוע העסקה, אינו בישראל. מאחר ומדובר בתשלומי מס חוצה גבולות, טיפול לקוי בהן עשוי להביא במקרה הטוב לתשלום כפול ובמקרה הרע לאישומים בהעלמת מס שסופם מאסר.

מיסוי בינלאומי מושגי מפתח שחשוב להכיר

עם עלייתו של המסחר האלקטרוני והידוק הקשרים הכלכליים בין מדינות שונות, עלה גם הצורך במתן מענה של רשויות המס לעסקאות גלובליות. למרות שמושגים שונים בתחום המיסוי נחשבים למורכבים למי שאינו מגיע מעולם החשבונאות או המשפט, עוד בטרם הפנייה לייעוץ מס, ישנם מושגים קריטיים שחשוב להכיר.

הכנסה חייבת במס:  כל רווח שהופק כתוצאה מעסקה בין אם בנכסים, דיבידנים או עבודה, וזאת לאחר שנוכו ממנו הסכומים הקבועים בחוק.   

השיטה הפרסונלית: שיטת המס הנהוגה כיום לנישומים המוגדרים כתושבי ישראל, לפיה הטלת המיסים תיעשה בהתאם למדינת תושבותו של הנישום ולא מקום בו התבצעה העסקה שהניבה את ההכנסה.

השיטה הטריטוריאלית: מיסוי על הכנסות מעסקאות שבוצעו בישראל על ידי תושבי חוץ.

כפל מס: מיסוי הנמצא תחת תחום אחריותן של שתי רשויות ריבוניות כאשר שתיהן זכאיות לגבות את כספי המיסים. בהתאם לאמנות בינלאומיות עליהן חתומה ישראל, תושב ישראל ששילם מס למדינה בה הוא עובד, יידרש לשלם רק את ההפרש בין המס המקומי ששולם לזה הישראלי.

מיסוי בלעדי:  מתן סמכות המיסוי לאחת מהמדינות להן הזיקה של בעל ההכנסה כאשר העדיפות תינתן למדינה שבה הופקה ההכנסה.

מתי חלה חובת דיווח בינלאומית?

בשנת 2003, חלה רפורמה בשיטת דיווח על אירועי מס של נישומים ישראליים ועברה מהשיטה הטריטוריאלית לזו הפרסונלית. לפי שיטה זו, על כל הכנסה של תושב ישראל כפי הגדרתו בפקודת המס,  תחול שיטת המיסוי הישראלית ללא קשר למיקומו הגיאוגרפי של מקור ההכנסה.

אופן יצירת ההכנסה ותשלומה לרשות המיסים, כפוף לדינים הנהוגים והסכמים בינלאומיים שכרתה ישראל. בהקשר זה, חשוב לדעת שהגדרת נישומים ביניהם תאגידים ואנשים פרטיים ככאלו הכפופים לרשויות המס הישראליות, נשענת על הגדרות משפטיות ותקדימים שונים לפיהם יכולים להיות מקרים בהם גם אדם שלא מתגורר בישראל, ייחשב כתושב לצורך תשלומי מיסים.

עוד כדאי לדעת, שהכנסותיהם של עולים חדשים או תושבים חוזרים, פטורות ממס לתקופה של עד 10 שנים מיום עלייתם. אולם, שככל שמדובר ברווח הנובע מעבודתם עבור מעסיק שמקום מושבו אינו בישראל, פטור זה לא יחול. כמו כן, פרשנות לכלל זה שניתנה לאחרונה על ידי בית המשפט העליון, מעלה כי גם על הכנסות נוספות לא יחול הכלל אוטומטית.

טיפול בסוגיות מיסוי בינלאומי – מה הוא כולל?

לכל מדינה יש את שיטת המס שלה, אולם חלק ממרכיבה הוא האופן שבו ממסים הכנסות שנובעות מעסקאות או מקורות שמקום מושבן אינו בישראל. על כן, ככל שאינכם בקיאים בסוגיות המס השונות, יש להיוועץ באיש מקצוע מתחום המיסוי שיסייע לכם בתכנוני מס שייטיבו איתכם מבחינה פיננסית.

מומחים שונים במיסוי בינלאומי מספקים ייעוץ וליווי במישור הפיננסי והמשפטי בנוגע לפעולות שונות במישור הבינלאומי. כך לדוגמה, תושבים המעוניינים להשקיע בניירות ערך או נכסי נדל"ן במדינות השונות או נישומים המעוניינים להקים חברה, ייפנו לייעוץ מסוג הזה.

נדבך נוסף לטיפול בסוגיות מיסוי בינלאומיות כולל גם את הנגשת האינפורמציה הרלוונטית לעניינו של הנישום, כמו גם ייצוגו מול רשות המיסים בסוגיות אלו. בהקשר זה, מתן הייעוץ בסוגיות אלו אינו נוגע רק לגופים תאגידיים אלא גם לאנשים פרטיים המעוניינים לבצע פעולה עסקית מכל סוג שבסופה הכנסה ממקור שאינו בישראל.

נגדיל ונאמר שהמשמעויות של טיפול נכון בסוגיות אלו, לא רק שפירושו חיסכון כספי שעשוי להגיע לסכומים אסטרונומיים, אלא גם הגנה משפטית מפני חקירות מס ואישומים שונים.

לתיאום פגישת ייעוץ,
השאר פרטים