הדוחות החשבונאיים שחובה להכיר היטב לקראת הקמת חברה אמריקאית

כבעלי עסקים, אין צורך להכביר מילים על החשיבות המכרעת של התנהלות חשבונאים מסודרת וקפדנית. דוחות הם מהכלים החיוניים ביותר המשרתים אותנו כדי להבטיח ניהול תקין, דיווח מסודר לרשויות המס והימנעות מסיבוכים מיותרים. עם הניהול הנכון, נוכל לא רק להבטיח כי העסק מתנהל בהתאם לחוק, אלא לזהות ביתר קלות הזדמנויות להתייעלות כלכלית. כיום, כאשר יתר חברות מתמיד בוחרות לבסס נוכחות גם מעבר לים, חשוב שנכיר כמה מהדוחות החשובים ביותר מול הרשויות האמריקאיות. כאן, נתמקד בכמה דוחות שחשוב שנכיר מקרוב כדי להבטיח עמידה בדרישות הרגולטוריות ולקבל החלטות מושכלות המעצבות את היציבות והצמיחה הפיננסית של הארגון.

דוח C Corp 1120

C Corporation, או C Corp, היא ישות משפטית נפוצה בארה"ב תחתיה מוגדרות חברות רבות. רשות המס האמריקאית (IRS) מחייבת תאגידי C  להגיש טופס 1120 מדי שנה. זהו דוח כספי מקיף המתעד את ההכנסות, הניכויים והזיכויים של התאגיד, והוא ממלא תפקיד מכריע בקביעת חבות המס של התאגיד.

דוח 1120 מורכב ממספר חלקים, לרבות הכנסה, ניכויים וחישוב חבות מס. תאגידים נדרשים לספק מידע בנוגע להכנסות ברוטו, הוצאות עסקיות, רווחי הון ומקורות הכנסה אחרים. ניכויים כגון הוצאות תפעול, משכורות לעובדים ועלויות פחת על מנת לחשב במדויק את ההכנסה החייבת. עבור רשויות מס ההכנסה, זהו מסמך ההתקשרות המרכזי המאפשר להם לערוך שומה מסודרת לארגון. מילוי מדויק ומותאם למאפייני הארגון שלך של הדוח יבטיח שישולם מיסוי מדויק, ללא חיובים מיותרים והחשוב ביותר – מונע קנסות, ביקורות וסיבוכים מיותרים אחרים.

דו"ח 5471 ו-5472

על מנת לדווח לרשויות המס על פעילות העסק ונושאי המשרה הפועלים בו, יש למלא בנוסף שני דו"חות נוספים מדי שנה:

דו"ח 5471

דוח 5471, המכונה לעתים קרובות "דו"ח מידע אודות תושבי ארה"ב הנוגעים לתאגידים זרים", הוא דוח החייב במילוי על פי תקנון רשויות המס עבור כל אדם בארה"ב הנחשב כנושא משרד, דירקטור או בעל מניות בתאגיד זר, בעיקר אם מדובר בבעלי עניין משמעותיים.  דוח 5471 נועד לספק לרשויות המס מידע מפורט על כלל הפעילויות הפיננסיות והעסקאות של תאגידים זרים המערבים נושאי משרה שהינם תושבי ארה"ב. הדו"ח מפרט את הכנסות התאגיד, המאזן וההון העצמי. כלי זה מאפשר לרשויות המס לפקח על השקעות בחו"ל והכנסות שהופקו על ידי משלמי מיסים אמריקאיים. אי הגשת דו"ח זה עלול לגרור קנסות כבדים.

דו"ח 5472

דוח 5472, הידוע גם בשם "דוח מידע אודות תאגיד בארה"ב בבעלות חוץ של 25% או תאגיד זר העוסק במסחר או עסקים בארה"ב", מהווה דרישת חובה נוספת של רשויות המס. דוח זה מתייחס לתאגידים אמריקאים בבעלות זרה וכן לתאגידים זרים העוסקים בפעילות עסקית בתוך ארצות הברית. הוא נועד להקל על שקיפות וציות למס במסגרת עסקאות בינלאומיות. בדוח 5472 נדרשים כלל התאגידים האמריקאיים שהינם בבעלות זרה, עם דגש על אלו שבבעלות זרה משמעותית (היינו, 25% בעלות ומעלה). הדוח מפורט את כלל הביצועים הפיננסיים של התאגיד, בדגש על עסקאות והכנסות שהופקו בארה"ב.

דוח 1099

דו"ח 1099, הוא סדרה של טפסים לאיסוף נתונים המשמשים לדיווח על סוגי הכנסה שונים שלרוב אינם מדווחים בדוח המס האמריקאי הסטנדרטי (W-2). דוחות אלו חייבים בביצוע עבור עסקים וישויות פרטיות כחלק מחובות דיווח המס ומגוון רחב של מקורות הכנסה, כגון הכנסות ריבית, דיבידנדים, הכנסות משכירות והכנסות עצמאיות.

דוח 1099 נועד להבטיח דיווח מס מקיף ושלם ומהווה חלק בלתי נפרד מחובותיהם של בעלי עסקים מול רשויות המס. זהו לא פעם הכלי היחיד לדווח על הכנסות מסוגים שונים שאין דרך אחרת לדווח עליהן ולכן, הקפדה על מילוי טופס זה יכולה לא פעם למנוע פערים שיגררו השלכות מורכבות.

Delaware franchise tax

כבר שנים רבות שדלאוור נחשבת לגן עדן לעסקים כשזה מגיע למדיניות המיסוי. תאגידים מובילים בתעשייה בחרו להקים את מטה החברה במדינה הקטנה שבארה"ב ונהנים משלל הטבות ואקלים משפטי אוהד עסקים. עם זאת, גם בדלאוור ארגונים אינם פטורים מדיווח מסודר. דוח מיסי הזיכיון של דלאוור (המכונה לעתים קרובות בשמו באנגלית Delaware franchise tax) הוא דוח שנתי שתאגידים נדרשים להגיש למשרד מזכיר המדינה של דלאוור. דוח זה מפרט את שווי המניות המונפקות של התאגיד והנכסים ברוטו בבעלותו במדינת דלאוור. נכסים אלו משמשים את רשויות המס לחישוב חבות מס הזיכיון. יש להגיש את הדוח ב-1 במרץ מדי שנה ואי הגשת הדוח או אי תשלום המס עלולה להוביל לקנסות כבדים, עלויות ריבית והצמדה ולעתים אפילו לביטול רישום התאגיד.

החשיבות של דוח מס הזיכיון בדלאוור היא בעלת משמעות כפולה. ראשית, הדוח ממלא תפקיד חיוני בגביית ההכנסות עבור מדינת דלאוור ותורם ליציבותה הפיננסית. שנית, עבור עסקים המאוגדים בדלאוור, דו"ח זה מבטיח תקשורת מתמדת עם המדינה ומבטיח ציות מלא לכל תקנות המס. במובן הזה, דוח זה הוא הערובה כי התאגיד יוכל להמשיך וליהנות מכל היתרונות של הקמת ישות עסקית בדלאוור.

כפי שנית לראות, מדיניות דיווח המס שונה בתכלית בארה"ב מזו שבישראל. בעלי חברות נדרשים לעמוד בשלל דרישות ולמלא במדויק טפסים ודוחות מגוונים שיכסו את כל סוגי ההכנסות והעסקאות במדינה. כדי להבטיח שכל חובותיך ימולאו באופן מדויק, אמין ובהתאם ליעדים העסקיים שלך, חשוב להסתייע במומחים חשבונאיים הבקיאים בחקיקה האמריקאית. עם הליווי המקצועי הנכון, ניתן יהיה להפיק את המרב מהזכויות העומדות לרשותך בחוק ולהבטיח ציות קפדני ושלם בהתאם לכל תקנות המס במדינה בה פועל התאגיד שלך.