הסכם FATCA

החוק לאכיפת מיסים בחשבונות זרים FATCA (ראשי תיבות: Foreign Accounts Tax Compliance Act) הוא חוק פדרלי בארצות הברית אשר נחקק בשנת 2010. מטרת החוק לשפר את אכיפת תשלום המיסים בקרב תושבי ארה"ב המנהלים חשבונות פיננסים מחוץ לארצות הברית.

מהו חוק FATCA?

חוק FATCA מחייב גופים פיננסיים (כדוגמת בנקים, חברות ביטוח, קרנות פנסיה וכדומה) שאינם אמריקאים לזהות בעלי חשבונות אמריקאים ולדווח לרשות המיסים האמריקאית על ניהול פעילות פיננסית מחוץ לארה"ב. FATCA מהווה נדבך מרכזי במלחמה העולמית אותה מובילה ארצות הברית בהעלמת המס, במסגרתה מדינות רבות חתמו על ההסכם, ביניהן גם מדינת ישראל. על גופים פיננסיים שלא יצייתו לחוק FATCA יוטלו סנקציות חמורות.

מהו מוסד פיננסי?

מוסד פיננסי היא ישות כלכלית המנהלת ומרכזת כספים בשביל חברות, לקוחות או יחידים והיא כוללת גופים פיננסיים כגון: בנקים, חברות ביטוח, קרנות פנסיה וכל ישות אחרת שתיקבע בחוק.

חובות מוטלים על מוסדות פיננסים מכוח הסכם FATCA

מוסד פיננסי מחוייב לבצע בדיקת נאותות של החשבונות הפיננסיים של אזרחיה כדי לקבוע אילו חשבונות הם חשבונות אמריקאים. במידה ומדובר בחשבון אמריקאי, מוסד פיננסי ידווח על החשבון ובעליו לרשות המסים.

האם במסגרת חוק ה FATCA יחול דיווח רק על לקוחות עסקיים או גם על לקוחות פרטיים?

במסגרת ​הסכם ה-FATCA כל אזרח אמריקאי המחזיק בחשבונות אמריקאים במוסדות פיננסיים מחוייב בדיווח לרשויות המס.

FATCA בישראל

בשנת 2014 נחתם הסכם מדינתי בין ממשלת ישראל לארצות הברית לפיו רשות המסים בישראל תאסוף ותעביר מידע לרשויות המס האמריקאיות. ההסכם חל לגבי חשבונות פיננסיים המוחזקים בישראל בידי:

  • תושבי ישראל המחזיקים באזרחות אמריקאית
  • תושבי ארצות הברית
  • אזרחים בעלי גרין קארד

במסגרת הסכם FATCA התחייבה ישראל לבצע בדיקות נאותות של החשבונות הפיננסיים של אזרחיה, לאסוף את המידע ולהעבירו לרשות המסים בישראל, על מנת שזו תעביר את המידע לרשויות המס בארצות הברית. 

אודות משרד רואה חשבון ERB

משרד רו"ח ERB ישמח לעמוד לשירותכם ולסייע בהסדרת דיווחים ובמילוי טפסים לרשויות המס בארצות הברית. הדוחות שלכם יוכנו על ידי רואי חשבון מוסמכים ומנוסים בתחום המיסוי הבינלאומי אשר מעודכנים בכל החידושים לצורך מתן שירותים איכותיים ומקצועיים.

לתיאום פגישת ייעוץ,
השאר פרטים