התמודדות עסקית בימי המשבר: מלחמת "חרבות ברזל"

בשעות וימים קשים אלה, ליבנו עם כל המשפחות השכולות הנעדרים והפצועים. אנו מחזקים את צה״ל כוחות הביטחון ומאחלים לשובם הבטוח.

 

נוכח מצב המלחמה אשר הוכרז ע"י ממשלת ישראל ביום 7.10.2023 והשפעתו על הפעילות במשק, הוכרז על ידי רשות המיסים שורת הקלות עקב המלחמה. ריכזנו עבורכם מידע בנושאים רלוונטיים.

צוות ERB זמינים עבורכם בכל שאלה או בקשה.

 

דחיית הגשת דוח תקופתי לחודש ספטמבר – לאור המצב הביטחוני השורר במדינת ישראל, הוחלט על מתן הקלה נוספת לעוסקים, אשר מחזור עסקאותיהם לשנת 2022 אינו עולה על 50 מיליון ₪, להגיש ולשלם את הדוח התקופתי לחודש ספטמבר 2023 עד ליום שני  27.11.2023, ללא חיוב הפרשי הצמדה, ריבית וקנסות. (קישור להודעה)

 

הקפאת הליכי גבייה ואכיפה – לא יוטלו עיקולים חדשים בגין חובות וכן לא יבוצעו הליכי הוצאה לפועל ומימושי עיקולים עד ליום 1.12.2023 . מועד זה יעודכן בהתאם למצב הביטחוני.
(קישור להודעה)

 

דחיית קנסות בגין פיגורים בהגשת דוחות – לא יוטלו קנסות בגין פיגורים בהגשת דו"חות שיוגשו עד ליום 23.11.2023. יחד עם זאת, יחולו חיובים בגין הפרשי ריבית והצמדה עד למועד התשלום בפועל (להודעה)

דחייה בהגשת דוחות שנתיים והצהרת הון –

יינתנו אורכות להגשת דוחות שנתיים והצהרות הון לשנת 2022 על פי הסדר אורכות למייצגים. המועדים המעודכנים להגשת דוחות שנתיים לשנת 2022 יהיו כמפורט:

  • חברות – מועד ההגשה הראשון שנקבע ליום 31.10.23 יידחה ליום 30.11.23.
  • יחידים – מועד ההגשה השני שנקבע ליום 30.11.23 יידחה ליום 31.12.23.
  • הצהרות הון –  הצהרות הון שהמועד להגשתן נקבע לתאריך 1.9.23 ואילך יוארך המועד להגשה עד ליום 31.12.23, או עד למועד הגשת הדוחות לשנת 2022 בהתאם להסדר האורכות למייצגים, לפי המאוחר. (למעבר להודעה)

 

הרחבת הזכאות לזיכוי במס בגין תרומות למאמץ המלחמתי

רשות המיסים הודיעה, כי תעניק זיכוי במס בגין תרומות לשם סיוע במאמץ המלחמתי, גם אם תרומות אלו נתרמו לעמותות וחברות לתועלת הציבור שמטרתן הציבורית המוצהרת היא אחרת.

כך, למשל, עמותה/חברה לתועלת הציבור המחזיקה באישור סעיף 46 ושבין מטרותיה הציבוריות חינוך, ספורט או סיוע לנזקקים תוכל להרחיב פעילותה ולגייס תרומות לצורך רכישת ציוד ומזון או כל פעילות אחרת לטובת חיילים, משפחות שנפגעו במלחמה וכיו"ב.

כל עוד לא יצוין אחרת מעת לעת, הנחיה זו תהיה בתוקף רק לגבי תרומות שיגויסו בתקופה בה מוכרז מצב חירום במשק.

למעבר להודעה, לחצו כאן.

 

המשך הסיווג כתושב-חוץ של מי שהגיע לישראל לשירות צבאי על-פי צו 8 – תקנה 3(3) לתקנות מס הכנסה (קביעת יחידים שיראו אותם כתושבי ישראל וקביעת יחידים שלא יראו אותם כתושבי ישראל), תשס"ו-2006 קובעת, כי יראו כתושב-חוץ יחיד שהגיע לישראל לשם שירות בצבא הגנה לישראל, וזאת עד לסיום שירותו הצבאי, ובלבד שמתקיימים כל התנאים הבאים: (א) הוא אינו עולה חדש; (ב) בחמש השנים הקודמות לשנת-המס היה תושב-חוץ; (ג) הוא ביקש שלא להיחשב תושב ישראל.

בהמשך לכך, סמנכ"ל בכיר לעניינים מקצועיים ברשות המיסים הודיעה (קישור להודעה), לפיה תקנה 3(3) האמורה חלה גם במקרה של יחיד אשר הגיע לישראל בעקבות קריאתו למילואים בצו חירום מכח סעיף 8 לחוק שירות המילואים, תשס"ח-2008 ("צו 8").

כלומר, תושב-חוץ אשר הגיע לישראל לשירות מילואים על-פי צו 8 ימשיך להיחשב לתושב-חוץ עד לתום שירות המילואים.