מהו טופס W-9?

טופס W-9 הוא טופס דיווח של רשות המיסים האמריקאית (IRS) אשר מיועד למי שהינו אזרח/תושב ארה"ב, אך גם חברה, שותפות, נאמנות וגופים נוספים שהתאגדו בארה"ב ומנהלים חשבון בנק במוסד פיננסי בישראל. בטופס זה יש להצהיר על מספר זיהוי האמריקאי (SSN) לצרכי מס ופרטים אישיים נוספים אשר מדווחים לרשויות המס בארה"ב. מטרת הטופס היא למנוע העלמות מס והלבנת הון.

האם חייבים לחתום על טופס W-9?

במסגרת החוק לאכיפת מיסים בחשבונות זרים (FATCA: Foreign Accounts Tax Compliance Act) אשר נחתם ביוני 2014, מחויבים גופים פיננסיים בישראל לדווח לרשות המיסים האמריקאית על ניהול חשבונות פיננסיים המוחזקים בידי אזרחים ותושבים אמריקאים בישראל. מטרתו העיקרית של חוק ה-FATCA היא לסייע לרשויות המס האמריקאיות באכיפת חובות הדיווח ותשלום המס של אזרחיהם האמריקאים המחזיקים חשבונות במדינות זרות.
על הטופס נדרשים לחתום חברויות, שותפויות, גופים שונים ואנשים פרטיים שעונים להגדרה של U.S. person. אזרח ארצות הברית שאינו חותם על הטופס, לא יורשה לנהל חשבון בנק בארץ.

מי חייב לחתום על טופס W-9?

 1. אזרח אמריקאי בעל חשבון בנק בישראל
 2. עסק או חברה בתהליך פתיחת חשבון בנק בישראל
 3. יחיד או חברה המקבלים תשלומים מגוף בארצות הברית

מהן ההשלכות של אי חתימה על טופס W-9?

סירוב חתימה על הטופס W-9 עלול להוביל להקפאת חשבון בנק ולגרור ניכוי מס במקור בגובה 30% מההכנסות המופקות מהחשבון.

האם ניתן לחתום על W-9 ללא SSN?

מספר SSN (או Social Security Number) הינו מספר המקביל לתעודת הזהות הישראלית. (למידע נוסף על SSN לחצו על הקישור הזה). על אף שכל אזרח ארצות הברית זכאי לקבלת מספר SSN, ישנם אזרחים שלעולם לא הגישו בקשה להוצאת המספר. בעת פתיחת חשבון בנק, מרבית המוסדות הפיננסיים יקבלו טופס W-9 בתנאי שמגיש הבקשה מתחייב לפעול לקבלת המספר בתוך פרק זמן שאינו עולה על 3 חודשים.

מה המידע שנדרש למלא בטופס W-9?

על ידי חתימה והגשת טופס W-9, מצהיר בעל החשבון כי הינו אזרח אמריקאי ופרטי חשבון הבנק שלו ידווחו לרשויות בארה"ב.

 • שם פרטי ושם משפחה
 • שם העסק
 • סוג הישות (יחיד, ארגון, שותפות, קרן נאמנות)
 • סוג הפטור (במידה וקיים)
 • כתובת
 • עיר מגורים כולל מיקוד
 • מספר החשבון
 • בחלק של ה Part 1 יש למלא מספר SSN

טופס W-9

אחרי חתימה על הטופס, מהן ההשלכות?

מכיוון שהרשויות בארה"ב יקבלו את המידע על התנועות בחשבון, חשוב לעמוד בכל כללי ה- FATCA ולהקפיד בהגשת הדוחות והטפסים מיוחדים בצורה שוטפת ומדויקת. במידה של אי הגשת דוחות מדויקים או הגשת דוחות עם מידע חסר, הרשויות עלולות להטיל קנס כספי כבד ולהקפיא את החשבון.

אנו במשרד רו"ח ERB, המתמחים במיסוי אמריקאי, נשמח לסייע לכם במילוי הטופס בצורה יסודית ומקצועית
ולהסדיר את חובותיכם מול רשויות המס בארה"ב.