מילון המונחים השלם לעולמות הסטרטאפ

הם קטנים, חכמים, אטרקטיביים והפכו בשנים האחרונות לכלי המרכזי להובלת חדשנות וקידום פרויקטים יזמיים. אין ספק שעולם הסטרטאפים מגוון ועשיר מתמיד. עם זאת, המסע הארוך והמורכב שעובר הסטרטאפ מהרעיון הראשוני ועד לפיתוח מודל רווחי שיאפשר ליישם אותו בפועל, רצוף באתגרים. מאחורי הקלעים, מעבר למיתוג המרתק והפיתוי המזמין של העולם הזה, טוויה רשת מורכבת של מונחים ותהליכים פיננסיים שהצלחת היוזמה תלויה בהם באופן קריטי. ככל שנבין לעומק את המונחים הללו ונכניס אותם אל תחשיב הכדאיות שלנו, כך נוכל לקדם את היוזמה שלנו על בסיס יציב יותר.

כאן, חיברנו מילון מונחים מקיף שיסקור את כלל המונחים הפיננסיים הרלוונטיים ביותר לסטרטאפים.

 

אנג'ל

מומחי השקעות המעניקים לחברות סטרטאפ הון ראשוני שנועד ליצור את הבסיס לגיבוש הרעיון ובחינת יכולת המייסדים לממש אותו. השקעת אנג'ל משמשת לרוב כמקפצה להשקעות משמעותיות יותר בהמשך הסבב.

אקסלרטור

באקלים העסקי הנוכחי, הפכו האקסלרטורים לגופים רבי חשיבות בעולם הסטרטאפים. האקסלרטור הוא ישות פרטית המעניקה לחברות בתחילת דרכן את כלל משאביהן על מנת לסייע להן בתהליכי ההקמה והפיתוח. זוהי למעשה חממה המסייעת לארגונים לגדול. כחלק מהיצע הפתרונות שמעניק האקסלרטור, יושקעו סכומי כסף, תוקצה סביבת עבודה ותוקנה הכשרה מעמיקה הן בהיבט המקצועי והן בפיננסי, תוך מתן מגוון שירותים נלווים.

אקזיט

משאת נפשו של כל סטרטאפ. זוהי למעשה הנקודה בה היזם, או כל משקיע משמעותי בחברה, בוחר למעשה לצאת מההשקעה ומוכר את חלקו. ישנן שתי דרכים נפוצות לבצע אקזיט: הדרך הראשונה, היא למכור את החברה לחברה אחרת תמורת סכום מוסכם. הדרך השנייה היא על ידי הנפקה ראשונית לציבור שלמעלה תהפוך את החברה לציבורית ותכניס קהל בעלי מניות רחב אל החברה ותהפוך את שוויה לסחיר.

בדיקת נאותות

הליך סטנדרטי בתהליכי מיזוג ורכישה. על מנת שהחברה הרוכשת תוכל להכיר לעומק את בריאותה הפיננסית של חברת המטרה ולהעריך את כדאות העסקה, מתבצעת תחילה סקירה הכוללת בקירות חשבונאית קפדנית, הערכת שווי הקניין הרוחני, סקירת קהל לקוחותיה ובדיקת ההיסטוריה המשפטית שלה. 

ביקורת כללית

הליך בקרה חשבונאי המתבצע אחת לשנה על ידי מומחים פיננסיים בעלי הכשרה בראיית חשבון. במהלך הביקורת, מתבצעת סקירה מקיפה של כלל הדוחות הכספיים של אותה השנה. כמו כן, יסוקרו בביקורת הדיבידנדים שחולקו וחבויות המס. לאחר סיום הביקורת, יועברו ממצאיה אל בעלי המניות וחברי הדירקטוריון.

ביקורת תקציב

ביקורת תקופתית הבוחנת מחדש את התקציב שהוקצה להוצאות שונות הן ברמה החודשית והן ברמה השנתית. כחלק מהביקורת, ייבדקו הוצאות המכירה, הוצאות הון, שכירות, מלאי, ציוד וכמובן שכר העובדים. כמו כן, ייבחנו אפיקים חדשים להתייעלות ויתבצע מעקב ביצועים. ככל שהתקציב אינו עומד ביעדים שהוקצו, יותוו צעדים לקיצוצים היכן שניתן. במקרים בהם הרווחים גבוהים מהצפי שהותווה, ניתן לתכנן מחדש את התקציב ולהקצות הוצאות חדשות.

גיוס המונים

בשנים האחרונות אפיק מימון זה נעשה פופולרי יותר מתמיד. בתהליך זה, מגייסים מיזמים סכומים ממספר נרחב של משקיעים, אשר כל אחד מהם תורם סכום קטן יחסית. להבדיל מסבבי הגיוס המסורתיים יותר דרך אנג'לים או קרנות סיכון, אפיק זה פתוח לציבור הרחב ומאפשר לקבל תמורות שונות תמורת הסכום המושקע.

 

גלולת רעל

אסטרטגיה להתנגדות לרכישה עוינת בה החברה הנרכשת מורידה באופן מכוון את ערך המניה על מנת להפוך את הרכישה לבלתי כדאית או אף הרסנית כלכלית לחברה הרוכשת.

דוחות משקיעים

דו"חות המשקיעים מפרטים את ביצועי החברה, בעיקר בהיבט הפיננסי. דו"ח זה, כשמו כן הוא, מיועד לעיון המשקיעים ונועד על מנת לאפשר להם להתחקות אחר הישגי החברה, התפתחות ההשקעה שלהם וכמובן, להבין כיצד נעשה שימוש בכסף שהושקע על ידם. הדו"ח כולל ניתוח תקציב מול ביצוע, דו"ח רווח והפסד ומגוון נתונים נוספים כמו שינויים במצבת העובדים בארגון, מינויים חדשים להנהלה הבכירה, כל שינוי בדירקטוריון והוצאות משמעותיות שבוצעו בתקופה.

דוח רבעוני

כל החברות מחויבות לדווח על הביצועים העסקיים שלהן מדי רבעון.

דוח שנתי

יש לבצע דיווח מלא ולפרסם את הביצועים העסקיים מדי כל שנה.

דו"ח רווח והפסד

זהו אחד מהדו"חות החשבונאיים החשובים ביותר שיש להפיק בסוף שנת מס. הדו"ח מסכם את כלל ההכנסות של החברה לעומת התחייבויותיה. חברה שמכניסה יותר כסף מאשר מוציאה היא חברה רווחית ואילו אלו שבהן ההתחייבויות עולות על ההכנסות נתונות בהפסד. דו"ח זה מאפשר לחשב את חבות המס של החברה ולמדוד את בריאותה הכלכלית כחלק מכל עסקה.

הון סיכון

אמצעי מימון במסגרתו משקיעים מעניקים לחברות סטרטאפ ועסקים אחרים הון הכרחי להקמה ופעילות ראשונית, ככל שיימצאו לנכון כי מדובר בחברה בעלת פוטנציאל צמיחה ניכר. קרנות הון סיכון העוסקות בפעילות מימונית זו הן לרוב מקור המימון העיקרי של חברות סטרטאפ בצעדים הראשונים ולכן מאמצים רבים יושקעו בסבבי הגיוס באפיק זה.

הוצאות הון (Capex)

הוצאות הון, או "Capex" ("Capital Expenditure"), הוא מונח גג תחתיו נמצאות כלל ההוצאות שהסטרטאפ נושא בהן כחלק מתהליכי רכישת נכסים, או כל תחזוקה או שיפור בנכסים קיימים. כלומר, להבדיל מההוצאות השוטפות של פעילות החברה היסודית כמו שכר או הוצאות על תהליכי מכירה וייצור, Capex הן הומצאו שנועדו להרחיב את היקף הפעילות של החברה או לייצר אפיקים צמיחה חדשים.

הנפקה ראשונית לציבור (IPO)

ההנפקה הראשונית לציבור היא למעשה יריית הפתיחה לתהליך בו מניות החברה מוצעות לראשונה לסחר בבורסה. מרגע זה, המניות כבר אינן מחולקות רק בין המייסדים, אלא מאפשרות לצרף בעלי מניות חדשים הרשאים לסחור בהון החברה במסגרת שוק ההון. מרגע זה, החברה הופכת לחברה ציבורית ובמובנים רבים, גם לא תוגדר עוד כסטרטאפ.

הסכם סודיות (NDA)

הסכם בין שני צדדים הנועד להגן מפני זליגת מידע רגיש או סודי, כגון סודות מסחריים. הסכם זה נחתם לרוב בין ההנהלה לעובדים, או מול ספקים החשופים למידע חברה רגיש.

העדפת נזילות

מונח מעולם השקעות ההון סיכון המפרט את הסדר שבו יקבלו המשקיעים תמורה ממכירת חברה במקרה של פירוק החברה. משקיעים עם העדפת נזילות גבוהה יותר מקבלים תשלום תחילה.

השקעת הון

רכישת אחוז מבעלות החברה, במניות או אופציות, תמורת כסף המושקע בחברה.

חשב פיננסי

החשב הפיננסי הוא למעשה רואה החשבון של הסטרטאפ ומשמש כמשנה למנהל הכספים הראשי. בעוד שהסמנכ"ל לרוב ממוקד באסטרטגיה ובקשרי חוץ מול משקיעים ובעלי המניות, החשב הפיננסי מתמקד בהיבטים הפנים ארגוניים ומוודא שהניהול הן עומד בתקינה החשבונאית החלה והן מקדם צמיחה ואת היעדים שהוצבו.

טבלת הון (Cap Table)

טבלת הון, או "Cap Table" ("Capitalization Table") מפרט למעשה את מבנה אחזקת המניות בחברה. כחלק מכך, מפורטת זהותם של כלל בעלי המניות ושווי ושיעור אחזקתם. המסמך מפרט את מספר המניות הכולל בחברה, שוויה של כל מניה ואת התפלגות האחוזים באחזקת המניות בין כלל הבעלים.

טבלת שכר

הטבלה מפרטת את כלל הזכויות הסוציאליות של העובד בכל הקשור להיבטי השכר לרבות הפרשות לפנסיה וביטוח לאומי, ניכויי מס וניכויים אחרים. כמו כן, הטבלה מפרטת נתונים אודות העובד שיכולים להשפיע על זכויותיו כמו מקום מגוריו, היותו עולה חדש, מספר ילדים וגורמים נוספים בעלי משמעות מיסית.

יתרה פנקסית

יתרת ההון הזמינה ליום נתון.

מועצה מייעצת

גוף חיצוני לפורטפוליו החברה המעניק ייעוץ. להחלטות המתקבלות במועצה משקל פחות מזה של הדירקטוריון.

מנגנון הבשלה

התקופה והתנאים המקדימים שיממשו אופציות למניות או הטבות אחרות כחלק מהסכם מול עובדים או משקיעים. מטרת מנגנון ההבשלה היא לבנות תוכנית תמריצים יעילה שמצד אחד תגייס את עניין המשקיעים או כישרונות בולטים שברצוננו לשמר בחברה ומצד שני, תבטיח רצינות ומחויבות. למעשה, הגורם הרלוונטי יוכל ליהנות מהטבות אלו רק לאחר התקיימות כל תנאי מנגנון ההבשלה ופקיעת התקופה שנקבעה.

מנהל חשבונות

איש מקצוע בעל הכשרה פיננסית המנהל את חשבונותיה של החברה ואת כלל התיעוד החשבונאי לרבות חשבונות חייבים, תזרים המזומנים, התחייבויות לנושים ואת חבויות המס.

מנהל כספים ראשי (CFO)

מנהל כספים ראשי, או סמנכ"ל כספים, הוא אחד מחברי ההנהלה הבכירה בסטרטאפ ואמון על כלל הפעילות הפיננסית שלה. לסמנכ"ל הכספים תפקיד מכריע במעקב אחר תזרים המזומנים, תכנון פיננסי והבטחת היציבות הפיננסית של החברה בהווה ובתוכנית אסטרטגית לעתיד.

מסמך עקרונות

הסכם שאינו מחייב מבחינה משפטית ובו מפורטים עיקרי ההשקעה שיש לבצע בחברה באופן תמציתי. מסמך זה משמש כמסגרת משפטית על פיה ינוסחו המסמכים בעלי התוקף המשפטי המחייב.

מענק עסקי

מענק זה עשוי להינתן כתשלום ללא תמורה או הלוואה על ידי הממשלה כחלק מתוכניות סיוע לקידום חברות קטנות או במסגרת פעילות הרשות הישראלית לחדשנות או לשכת המדען הראשי.

ניהול חשבונאי

ניהול חשבונאי הוא סך הפעולות המתבצעות על מנת לדווח באופן תקין על פעילותה הפיננסית של החברה לכלל הגורמים המחויבים בדיווח על פי חוק. ניהול זה מתבצע תחת פיקוחו של סמנכ"ל הכספים ורואה החשבון של החברה.

סטארט-אפ

חברה הנמצאת בשלבי פעילותה הראשוניים. ברוב המקרים, מדובר בחברות העוסקות בחדשנות ומציעות פתרון יצירתי לבעיה חדשה. עם זאת, לא מדובר בתנאי הכרחי. בסופו של יום, חברה תיחשב כסטרטאפ עד הרגע בו היא תחדל מלהגדיר עצמה ככזו.

עלות רכישת לקוח (CAC)

עלות רכישת לקוח, או "CAC" (Client acquisition cost), מייצגת את סך העלויות של החברה לשאת בהן כדי להשלים המרה. כלל המאמצים שניתן לכמת בהון הנדרשים כדי להפוך, למשל, ליד ללקוח משלם, או כל פנייה פוטנציאלית להשלמת עסקה, יוכללו בתחשיב ה-CAC. כדי לחשב במדויק את עלות רכישת הלקוח, מחולקות כלל הוצאות השיווק של החברה במספר הלקוחות שהשלימו עסקה בפועל. על ידי תחשיב מדויק של מדד זה, ניתן לייעל באופן מתמיד את אסטרטגיות השיווק של החברה ולשפר את ה-ROI על הוצאות השיווק.

פיץ'

הפיץ' הוא נאום מכירתי, אשר לרוב מלווה במצגת קצרה, הנמשך עד דקה. מטרת הפיץ' היא להציג באופן בהיר, אטרקטיבי וממוקד את הרעיון החדשני שפיתח היזם, את המודל העסקי על פיו בכוונתו לפתח אותו ואת כלל האופנים בהם בכוונתו לשווק את הרעיון, להקים עסק רווחי סביבו וכמובן – לחדד את הצעת הערך שתהיה זמינה למשקיעים ככל שיבחרו להיכנס אל היוזמה. הפיץ' מוצג במסגרת סבבי גיוס הון, לרוב בקרב אנג'לים, קרנות הון סיכון או משקיעים פרטיים. פיץ' מוצלח יהיה כזה שייצור די עניין על מנת לגרום למשקיעים לרצות לשמוע עוד.

קצב שריפת מזומנים

הקצב שבו סטארט-אפ ממצה את המשאבים הפיננסיים שלו, מגיוס כספים או מהכנסה שוטפת מפעילותו. קצב זה לרוב נמדד בדרך כלל מדי חודש וכולל את כל ההוצאות השוטפות כגון משכורות, שירותים מספקים וחבויות מס. מעקב קבוע אחרי קצב שריפת המזומנים יכול לסייע לסטרטאפ להעריך לכמה זמן יוכל להמשיך לקיים את פעילותו עם ההון הנוכחי ולתכנן בצורה נבונה יותר את סבבי הגיוס והתוכנית הכלכלית בכלל.

רכישה

כאשר חברה אחת קונה חברה אחרת באמצעות תשלום במזומן, רכישת מניות, בורסה או על ידי תהליך מיזוג. ישנן גם רכישות עוינות במסגרתן החברה הנרכשת נאבקת ברכישה המתבצעת בניגוד לרצונה.

תאימות מע"מ

כל חברה חייבת בתשלומי מע"מ לאזורי הפעילות הרלוונטיים שלה, ללא קשר למוצא המייסדים. כדי להבטיח חישוב תקין של חבות המע"מ, נדרשים תאגידים בינלאומיים לרשום את עצמם בכתובת מקומית ולמנות נציגים מקומיים במדינות הפעילות השונות, על אף אופיים הרב לאומי. המע"מ שמשולם במועד החישוב מחושב על פי העודף שנותר לאחר קיזוז כל המע"מ ששילמה החברה עם המע"מ שנגבה.

תוצאת מפתח

תוצאות מפתח, המכונות גם KPR (Key Performance Results), הם המדדים המעידים על ביצועי החברה בהיבטים המשמעותיים ביותר שהציבה ההנהלה. בכל סטרטאפ, תוצאות המפתח עשויות להיות שונות בהתאם לתחום הפעילות, שוק המטרה, קהל היעד ואופי הארגון ויעדיו הספציפיים.

תזרים מזומנים

זהו אחד מעמודי התווך של כל תכנון פיננסי תקין בחברה ומבטיח את יציבותה הכלכלית. תזרים המזומנים מעריך את כמות הכסף הזורמת פנימה והחוצה בחברה. זוהי השוואה בין הסכומים שמתקבלים עבור מכירות לעומת ההוצאות שיש לשאת בהן מדי חודש. כאשר התזרים חיובי, הדבר מהווה מדד קריטי המעיד על בריאותו הפיננסית של העסק. זהו תנאי הכרחי לביצוע עסקאות רבות בשוק.

תקורה

התקורה היא סך העלויות שבהן נושאת החברה באופן קבוע ושוטף. היא כוללת בתוכה בין השאר את עלויות השכירות, שכר העובדים וכלל הזכויות הסוציאליות, עלויות ציוד ומלאי ועוד.

תקציב מול ביצוע (BVA)

זהו למעשה ההבדל בין התקציב המשוער שהותווה עבור הסטרטאפ, אל מול הסכומים שהוכנסו והוצאות בפועל. מדד זה מסייע לזהות אי תאימויות ולבחון אזורים להתייעלות, מה שמבטיח הן דיווח פיננסי מדויק יותר והן התאמות תקציביות.

ARR

ARR, או הכנסה חוזרת שנתית (Annual Recurring Revenue), הוא מדד המייצג את ההכנסה השנתית הצפויה לפני הוצאות מדי שנה. הערכת מדד זה מאפשרת להעריך את ביצועיו הכספיים של הסטרטאפ לאורך זמן ולחזות בקירוב את מסלול הצמיחה שלו.

Bootstrapping

שיטה למימון סטרטאפ באמצעות חסכונות אישיים, הכנסות מלקוחות ראשוניים או הפעלה בתקציב מצומצם ללא הון חיצוני. Bootstrapping מאפשר לסטארט-אפים לשמור על בעלות מלאה ושליטה על העסק שלהם, ללא סבבי גיוס או מכירת שווי החברה לגורם חיצוני. עם זאת, לעתים קרובות במודל זה הצמיחה תהיה איטית, מה שעשוי להקשות על מימוש התוכנית העסקית ולעקב את הפיתוח. בתחומים תחרותיים, הדבר עשוי להציב מכשולים רבים בפני הסטרטאפ.

EBITDA

רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות. מדד זה בוחן את ביצועיה ה התפעוליים של חברה, לא כולל הוצאות מסוימות שיכולות להשתנות בין חברות או תעשיות שונות. EBITDA משמש לעתים קרובות כדי להעריך את הרווחיות והיעילות של החברה.

Runway

מדד הבוחן כמה חודשי פעילות מלאה על פי התוכנית העסקית זמינים בהתאם למזומנים הנזילים הקיימים. ה-Runway, אם כן, הוא פועל יוצא של קצב שריפה המזומנים. נניח למשל, שלאחר סבבי הגיוס האחרונים צברה החברה בקופתה 2 מיליון ₪ ושקצב שריפת המזומנים הוא 250,000 ₪. אם כן, ה-Runway של החברה הוא 8 חודשים. זהו נתון חשוב מאין כמותו כדי לתכנן באופן יעיל את תוכנית הפיתוח וכחלק מכל מצגת משקיעים שיהיה להכין.