ניהול תזרים מזומנים – אבי העורקים הפיננסי של העסק

תזרים מזומנים הוא שם כולל להכנסות וההוצאות של העסק המשקף את מצבו הפיננסי הנוכחי והעתידי. מאחר ונתונים כספיים מסוימים עשויים להיות סמויים מהעין לבעלי עסקים רבים, ניהול לקוי או זניחתם עשוי להביא לקשיים כלכליים שבסופם סגירתו הבלתי נמנעת של העסק. על כן, ישנה חשיבות רבה לניהול נכון של התשלומים והתקבולים של העסק ותכנון פיננסי נכון שימנעו קריסה כלכלית.

מהו תזרים מזומנים?

תזרים מזומנים הוא מונח חשבונאי הנוגע לכלל התנועות הכספיות של החברה או העסק בפרק זמן מסוים. אין מדובר בכסף נזיל, אלא הוא נוגע לחשבונות הבנק, תשלומי ספקים, קיומם של נכסים וכל פעולה אחרת הנוגעת לתנודות הפיננסיות של העסק.

את סוגי המזומנים של העסק ניתן לחלק לשתי קבוצות עיקריות:

תקבולים – ניתן לסווג אותם כהכנסות האקטיביות שהתקבלו מגורמים שונים. התקבולים הם סכומי הכסף שהתקבלו בקופה או בחשבונות העסק הכוללים כאלו שנובעים מפעילותו העסקית ביניהם: הכנסות מהשקעות חיצוניות, הלוואות שהתקבלו מגורמים חיצוניים וכל סכום כסף שהתקבל בקופת העסק.

תשלומים – תנועת כסף למקורות חיצוניים. התשלומים הם אותן הוצאות הנובעות מפעילות עסקית הכוללת גם רכישות חד פעמיות של ציוד או פירעון הלוואה שנתקבלה מצד שלישי.

ניתוח כלל הפעולות הנוגעות לכניסתם של התקבולים ויציאתם של התשלומים, בונים את תמונת המצב הנוגעת לתזרים המזומנים. תמונת המצב לרוב, תעלה את הנתונים הנוגעים לתקופת זמן תחומה, המשקפת את פעילותו הפיננסית של העסק בזמן זה.

דו"ח תזרים מזומנים ותחזיות פיננסיות

בדומה להוצאות וההכנסות של כל אחד ואחת מאיתנו, גם תזרים המזומנים משקף את מצבו הכלכלי של העסק. אולם, מאחר ומדובר בהתחייבויות פיננסיות בהיקף ניכר, הנוגעות לגורמים שונים ביניהם: עובדים, ספקים ונושים, לא פעם נדרשים שירותיו של יועץ פיננסי לבניית דו"ח מקיף הכולל את תנועת המזומנים הן הנוכחית והן העתידית של העסק.

דו"ח תזרים מזומנים מעניק מידע מקיף על הגדלה או ירידה של תקבולי העסק, מימון ממקורות שונים ואופן השימוש בעודפי העסק משנים קודמות. את מבנה הדו"ח ניתן לחלק לשלושה תתי דוחות והם: התנועה הכספית מפעילות שוטפת, תזרים המזומנים הנובע מהשקעות ותנודות הנובעות מפעילות מימון. לחלקים אלו, מצורפת יתרת הפתיחה והסגירה של המזומנים בתקופה הנידונה.

על אף שהדו"ח מציג תמונת מצב הנוגעת לתקופת דיווח מוגבלת, חשיבותו מכרעת בכל הנוגע לתכנון פיננסי עתידי. על מנת שתוחלת המזומנים תהיה חיובית, נדרש מעקב אחר היתכנותם של תשלומים גבוהים בשל סילוק חוב או רכישת ציוד עתידית. לשם כך, קיומו של דו"ח תזרים מזומנים עשוי להעיד על היכולת לעמוד ברכישות אלו ואף לצמצם הוצאות עתידיות שעשויות להיות קריטיות להישרדותו של העסק.

לנהל את הכסף שלכם בצורה נכונה  

בכל הנוגע לניהול תזרים המזומנים בעסק, ככל שתמונת המצב הפיננסית ידועה לכם, ישנם מספר צעדים נוספים שתוכלו לבצע בדרך ליציבותו הכלכלית של העסק שלכם:

  • צמצמו הוצאות שאינן נחוצות: ככל שתוחלת הרווח שלכם אינה מאפשרת זו, הפחיתו בהוצאות מידיות המהוות מותרות שאינן קריטיות לתפקודו של העסק.
  • זהו הזדמנויות עסקיות: זיהוי חלונות זמן עסקיים כמו שיתופי פעולה, ייזום מבצעים או מתן שירותים משלימים, עשויים לא רק לסייע לכם לרווחים נוספים, אלא גם להיפטר מהמלאי הישן ולהגדיל את הביקוש לשירותים שאתם מעניקים.
  • שימו לב לשינויים והגיבו במהרה: דו"ח תזרים המזומנים אמנם עשוי לסייע בניהול נכון, אך אינו מספיק לבדו. ככל שישנם שינויים במכירות או עיכוב בתקבולים עתידיים, הדבר עשוי להדליק נורת אזהרה המחייבת תגובה מהירה מצידכם.

לתיאום פגישת ייעוץ,
השאר פרטים