ראיית חשבון באנגלית

ראיית חשבון לחברות הזנק נותנת מענה הנדרש להתנהלות פיננסית תקינה ומסייעת בבניית תשתית מתאימה לצמיחה עתידית. חברות סטארטאפ המעוניינות להרחיב את פעילותן מעבר לגבולות ישראל, חייבות ליווי של רואה חשבון שמתמחה בנושאי ראיית חשבון וביקורת בתקינה הבינלאומית. על כן, רואה חשבון באנגלית חייב לדעת את כל המונחים המקצועיים של החשבונאות והמיסים, לקרוא את כל הדוחות הכספיים מסמכים והסכמי החברה, להכיר את המונחים העסקיים והמשפטיים באנגלית על מנת להתנהל ביעילות בסביבה הבינלאומית. 

ראיית חשבון מול חברות הייטק ולקוחות בינלאומיים

חברות סטארטאפ המכוונות את הפעילות העסקית שלהן לארה"ב צריכות לקחת בחשבון כי סביבת העבודה, מסמכים והסכמים, התנהלות מול הרשויות, התכתבויות, תזרימי מזומנים – הכל באנגלית. לצורך התנהלות פיננסית תקינה ויעילה בסביבה בינלאומית יש צורך בקבלת שירותי ראיית חשבון בשפה האנגלית ממשרד רואי חשבון מוסמך. לראיית חשבון באנגלית דרושים התמחות, התמקצעות, ניסיון רב וכלים, על מנת לעמוד בדרישות של חברות סטארט אפ והייטק.

לחברת ERB סניפים בניו יורק וקליפורניה ובראשם עומדים רואי חשבון אמריקאיים הפועלים מול הרשויות המקומיות ומנהלים את הפעילות הפיננסים של הלקוחות בשפה האנגלית. 

כאשר סביבת העבודה של חברה בינלאומית (סטארטאפ או חברת הייטק) בשפה האנגלית, רואה חשבון רואה חשבון חייב לשלוט באותה השפה. פעמים רבות החברה פונה לקבלת שירותים פיננסיים במיקור חוץ, כאשר רואה החשבון מעניק בנוסף גם שירותי חשבות והנהלת כספים. רואה חשבון חייב לדעת להכיר דוחות כספיים מבוקרים בשפה האנגלית, דוחות פנימיים תקופתיים באנגלית ודיווח למשקיעים גם בשפה האנגלית.

עקרונות חשבונאיים מקובלים בארצות הברית US GAAP

כללים חשבונאיים מקובלים משמשים לתיאור עקרונות המופעלים בפרקטיקה החשבונאית לאופן רישום עסקאות בחשבונאות פיננסית, וזאת על מנת לספק מסגרת תקנית לעריכת דוחות כספיים שיהיו אובייקטיביים, נייטרליים ובני השוואה. לפי עקרונות חשבונאיים רואה חשבון יכול לקבוע האם הדוחות הכספיים ערוכים על פי עקרונות חשבונאיים מקובלים, אשר מהווים קווים מנחים לעריכת הדוחות הכספיים. עקרונות חשבונאיים מקובלים בארצות הברית, מכונים US GAAP, בעוד שעקרונות חשבונאיים מקובלים בישראל מכונים Israeli GAAP.

להלן מספר דוגמאות לעקרונות חשבונאיים מקובלים:

עיקרון העלות ההיסטורית– לפיו מחוייבת הפירמה לרשום את הפעילות העסקית בהתאם לעלות המקורית על פי תאריך התרחשות הארוע.

עקרון ההקבלה בין הוצאות להכנסות– על מנת להציג בדוח רווח והפסד את הרווח ה"אמיתי" שנוצר לחברה מהפעילות העסקית שלה, נדרש לרשום כל ההוצאות יחד עם ההכנסות שבגינן יצאו.

עיקרון ההכרה בהכנסה- קיימים קווים מנחים על פיהם ניתן לקבוע מתי יש להכיר בהכנסות לצורך מדידת הרווח שידווח בדוח רווח והפסד.

עיקרון הגילוי הנאות- עיקרון זה מתייחס לקווים מנחים בנוגע לכמות המידע שיש להציג בדוחות הכספיים. יש להציג בדוחות הכספיים מידע חשוב ורלוונטי היכול להשפיע על קבלות ההחלטות. מידע אינו חשוב לא יכלל בתוך הדוחות הכספיים.

עקרון השמרנות– לפיו פעילות ללא מידע כמותי, תוערך באמצעות אמדן כמותי מינימלי ביותר. מטרת עיקרון זה למנוע מצב שבו פירמה "מנפחת" את הרווח על ידי אומדנים נדיבים.

תקן דיווח כספי בינלאומי IFRS

תקן לדיווח כספי בינלאומי IFRS הוא אסופה של תקנים חשבונאיים שנוצרו על ידי המוסד הבינלאומי לתקינה בחשבונאות והוא פעיל במדינות רבות כתקן במגזרים עסקיים שונים. מי שאחראי על עדכון תקני IFRS הוא IASB שהינו המוסד הבינלאומי לתקינה בחשבונאות. על פי התקינה הבינלאומית המידע שתוצג בדוחות הכספיים יתבסס על עקרונות אשר יקבעו כללים וקריטריונים להצגת למדידה של התחייבויות, נכסים, הכנסות והוצאות לשם הכנת דוחות כספיים מהימנים, רלוונטיים וברי השוואה.

כללי חשבונאות בינלאומיים

על מנת לפעול בזירה בינלאומית, החברה חייבת ליישם את כללי ה- IFRS. התקינה בינלאומית IFRS מנגישה את המידע על הדוחות הכספיים עבור מתעניינים ומשקיעים ומאפשרת לקבל את המידע באנגלית ולנהל ספרי חשבונות במערכות רב טבעיות, כך שבדוח יופיע גם התרגום של הפעולות השונות בדולר אמריקאי או ביורו.

ERB Global

חברת ERB מבין החברות המובילות לניהול שירותים פיננסיים לחברות הפועלות בשוק האמריקאי. אנו בעלי ניסיון רב במתן שירותי ראיית חשבון באנגלית לחברות הייטק וסטארטאפ בינלאומיות. משרדינו נמצאים בניו יורק ובקליפורניה עם רואי חשבון אמריקאים אשר עובדים מול רשויות המס האמריקאיות מזה שנים רבות ובעלי יכולת להעניק שירותים פיננסיים מלאים תחת קורת גג אחת.

לתיאום פגישת ייעוץ,
השאר פרטים