העברת מקום העבודה לארץ זרה או יציאה ל”רילוקיישן” הוא תהליך הכולל העתקת כל תחומי החיים למדינה החדשה. בין הדברים שיש לטפל בהם ניתן למצוא: סידורי דיור, שילוח ציוד, סוגיות מיסוי ואשרות עבודה (ויזה). כאשר סידור היבטים אלו, כולל לטיפול בסוגיות מיסוי והסדרת מעמד תושבות קבוע או זמני.


משרדנו מלווה עובדים רבים המעוניינים לבצע רילוקיישן באמצעות תכנית עסקית ייעודית. בראש מחלקת  DESTINATION SERVICES  שלנו, עומד עורך דין מנוסה שבקיא בדינים האמריקאיים ותהליך הוצאת האשרה והתאמות המיסוי.  

שינוי סטטוס תושבות וטיפול בהיבטי מיסוי

העתקת מרכז החיים למדינה זרה, כמוה כהקפאת תושבותו הישראלית של העובד ובמקרים מסוימים גם של משפחתו. אולם, מאחר ובמדינת ישראל נהוגה שיטת מיסוי פרסונלית, המבוססת תושבות, ממוסות גם הכנסות שהופקו במדינות זרות. לכן, על מנת שלאחר השלמת הרילוקיישן, לא יחויב העובד בתשלומי מס ישראליים, עליו להציג מסמכים המעידים על כך שמרכז חייו אינו בישראל. 

בין הדרכים להוכחת תושבות חוץ: חיסול הפעילות הכלכלית בישראל, רכישת נכס מגורים בחו”ל ,השכרה לטווח ארוך או מכירה של נכס המגורים בישראל, סגירת חשבונות הבנק וכרטיסי האשראי וביטול חברויות בארגונים ומפלגות.סוגייה נוספת שיש לטפל בה במסגרת רילוקיישן היא תשלומי ביטוחי בריאות וביטוח לאומי. ניתוק תושבות, משמעו גם אי זכאות לשירותי בריאות ממלכתית לתקופה שבין חודש לחצי שנה מהמעבר. על כן, ניתן לשמור את הזכויות באמצעות תשלום סמלי לביטוח לאומי. 

הנפקת אשרת שהייה לעבודה בארצות הברית:

ישנן מספר אשרות שהייה המיועדות למעבר לארה”ב אשר תלויות בקריטריונים שונים. חברתנו מתמחה בהכנת תוכניות עסקיות למגוון ויזות ביניהן: 

  • L-1  – אשרת עבודה לתקופה של שנה עד שלוש שנים, שמקורה בניוד עובדים בין חברות. אשרה זו מיועדת לחברות שניהלו את עסקיהן לפרק זמן של שנה סמוך להעברה ועובדיה מיועדים לאייש סניף או חברת בת שמקומה בארצות הברית. על העובדים המתניידים להיות במעמד ניהולי או בעלי ידע מקצועי ייחודי. הוויזה אינה מותנית בותק החברה, אם כי במקרה של חברה חדשה, יש להציג תחזית כלכלית מפורטת לטווח של 5 שנים ותוכניות העסקה עתידיות. כמו גם, יש להציג מסמכים המעידים על קיומם של חשבונות בנק וכאלו המאשרים את קיומה של החברה.

  • E-2 – אשרת משקיע בתאגיד עסקי בגבולות ארצות הברית. אשרה זו, מיועדת למשקיעים שכוונתם להשקיע הון ניכר בחברה עסקית, אם כי אינה קובעת רף השקעה מינימלי לזכאות לאשרת השהייה. ישנן ארבע דרישות לקבלת האשרה והן: שיוכם האזרחי של בעלי המניות, קיומה של השקעה כספית או רכושית בתאגיד, הישות התאגידית היא עסק פעיל עם מטרות רווח. ולבסוף היותו של מבקש הוויזה מנהל, עובד בעל ידע חיוני או משקיע (בכפוף לקריקטריונים השונים). כמו כן, יש להציג מסמכים המעידים על תכניותיו העסקיות של התאגיד והוכחת פעילותו. 

  • EB-5– אשרת תושבות קבועה למשך שנתיים, הנובעת מהשקעה כספית בכלכלת ארצות הברית. מדובר בויזה שמהווה תמריץ עבור משקיעים זרים, להנעת הכלכלה האמריקאית. זאת באמצעות השקעת סכום מינימלי של 1,000,000$, או 500,000$ אם מדובר בהשקעה באזור כפרי או כזה שאינו מהווה עיר מרכזית (“אזור תעסוקה מועדף”). על מנת לקבל את האשרה, נדרש שהשקעה זו תיצור או תשמר עשרה מקומות עבודה בארצות הברית.