שלב אחר שלב: גיוס הון לחברות סטרטאפ

חברות הזנק הן גופים ארגוניים שהוקמו לשם פיתוח מוצר, והן ממומנות באמצעות קרנות שונות או משקיעים פרטיים. שלבי ההתפתחות השונים של החברה נשענים במידה רבה על ההון המגויס, שמהווה גם את מקור מימונה. מהסיבות האלו, ישנם מספר מושגים מתחום גיוס הכספים לחברות הזנק שחשוב להכיר לפני שמתחילים

1. גיוס ראשוני וטרום ראשוני

גיוס טרום ראשוני או בשמו הרשמי "Pre-seed Round" הוא השלב הראשוני ביותר בחייו של הסטרט-אפ. בנקודה זו, ישנו רעיון כללי אך טרם גויס הון כלשהו. סבב הגיוס הטרום-ראשוני מיועד ליזמים שאין בכיסם את סכום הכסף המיועד לקידום הרעיון, ולכן הם יוצאים בסבב גיוס מקדים. מאחר וזוהי הנקודה הראשונית ביותר בחייה של חברת ההזנק, זו נחשבת להשקעה בסיכון גבוה. לכן, מרבית היזמים יעדיפו לפנות לסביבתם הקרובה (בני משפחה, חברים ומכרים) לטובת גיוס ההון הטרום-ראשוני.

במקרים בהם בשלב הרעיון היזם מחזיק בהון עצמי מספיק לביצוע, גיוס ההון יחל בשלב ה Seed -Round הקרוי גם "גיוס ראשוני". בשלב זה כבר גובשה תוכנית עסקית ובתוכה גם היתכנותו הכלכלית של המוצר. ההון שמגויס בסבב זה, מיועד לרוב לחומרי הגלם השונים, ביצוע סקרי שוק, שימוש ביועצים מקצועיים וכל דבר הנדרש לכיסוי הוצאות הפיתוח. גם בשלב הראשוני מדובר בסיכון גבוה יחסית, למרות שמדובר בשלב שבו הרעיון קורם עור וגידים.

2. משקיע מסוג אנג׳ל (Angel)

בשלבי הגיוס הראשוניים, אחוזי המימון הגבוהים ביותר הם מצד משקיעי אנג'ל (Angel) – אנשים פרטיים המעניקים מימון לחברות הזנק בתמורה לאחוזים מהחברה. ההון המושקע יכול להתבצע בצורת הלוואה בפירעון עתידי או נתח מהשליטה בחברה. מאחר ומדובר בשלבים בעלי סיכון כלכלי גבוה יחסית, ישנן קבוצות משקיעי אנג'ל שבאמצעות ההון המשותף מפחיתים את הסיכון הכרוך בהשקעה יחידה ופרטית.

לאור הסיכון שבהשקעה במיזם בשלביו הראשונים, קרנות הון רבות יעדיפו להשקיע את כספן בשלבים מתקדמים יותר של המיזם ובסכומים גבוהים יחסית. משקיעי האנג'ל יכולים להשקיע בחברה כבר בשלביה הראשונים בסכומים נמוכים בתמורה לאחוזים שעשויים להניב להם רווח רב בעתיד.

3. מימון עצמי (Bootstrap funding)

"Bootstrap" הוא מונח המתאר הקמת סטרט-אפ מתחילתו ועד סופו באמצעות מימון עצמי, כלומר ללא מקורות הון חיצוניים. יזם המסתמך על הונו העצמי או הכנסות החברה לטובת פיתוח המיזם, נשמע אמנם כמו דרך המלך, אולם טומן בחובו גם הוא סיכון לא קטן. הנתיבים הקיימים להקמת חברה באמצעות "מימון עצמי" יכולים להיות: מימון היזם באמצעות "שבירת חסכונות" ונטילת הלוואה, אסטרטגיות ייצור מצומצמות להפחתת עלויות, עיכוב תשלומים שונים או שימוש בציוד מושכר במקום רכישת הציוד עצמו.

שיטה זו מרכזת את הסיכון בידי היזם, במקום שיפזר אותו בין המשקיעים. כמו כן, מאחר ומדובר בסכומי השקעה קטנים יחסית , לעיתים אינם מספיקים לקידום החברה בקצב סביר. אולם, היתרון המשמעותי ביותר במימון עצמי הוא שמירת השליטה בידי היזם לאורך כל הדרך, יחד עם היעדר תלות בקרנות הון או משקיעים שונים.

4. סבב גיוס הון ראשון (Series A round)

Round A או סבב גיוס הון ראשון, זהו השלב השני במימון מיזמים (לאחר גיוס ההון הראשוני) . בשלב זה נכנסות קרנות הון סיכון למעגל המימון של חברת הזנק. בעוד שבשלב הקודם דובר על השקעה שעיקרה על ידי אנשים פרטיים בשל סיכונה הגבוה, בנקודה זו ניתן לראות שחקניות מוסדיות גדולות יותר המשקיעות במיזם.

בשלב סבב גיוס הון ראשון, המוצר כבר אינו בשלב הרעיוני אלא כבר בשלב האבטיפוס שלו או שמשווק בהיקפים קטנים. מדובר בנקודה בה מתחילים לראות תוצאות בשטח, אם כי עדיין אין הכנסות משמעותיות מן המוצר או השירות שמציעה החברה. המימון נועד בעיקר על מנת להעניק רשת ביטחון להמשך צמיחתו של המיזם והתרחבותו. כמו כן, כספי הגיוס מיועדים גם לשכר עבור אנשי מקצוע שונים ביניהם מפרסמים, מעצבים גרפים, מתכנתים ועוד.

5. סבב גיוס הון שני (Series B round)

Round B או סבב הגיוס השני נחשב למרכזי בחייה של חברת סטרט-אפ. בשלב זה, החברה כבר השיגה את היעדים שהתוותה בתוכנית הפיתוח העסקית והיא כבר מייצרת הכנסות. אולם בדומה לשלב הקודם, החברה עדיין בשלביה המוקדמים ועדיין לא מייצרת רווחים (אותם ניתן לראות בשלב הצמיחה).

חברה המגיעה לסבב גיוס מסוג B, למעשה נמצאת בשלב בו ההוצאות השותפות ותשלום לעובדים פוגם בהכנסות. לכן, נדרש הון נוסף שמטרתו לאזן את ההכנסות אל מול ההוצאות השונות ולסייע למינוף הפעילות העתידית של המוצר. מינוף זה מאפשר מעבר עתידי לשלב הצמיחה, שבו ההכנסות עקביות והחברה מתחילה להשיא רווחים.

6. סבב גיוס הון שלישיRound C) או Mezzanine Financing)

בשונה משלבי גיוס המימון הקודמים, Round C נוגע לחברות הזנק הנמצאות בשלב מפותח למדי. אולם, למרות שמדובר בשלב בו ההכנסה קבועה יחסית, חברות אלו ייפנו לגיוס הון לטובת התרחבות לשווקים חדשים, פיתוח מוצרים נוספים, שירותים חדשים ורכישת חברות אחרות.

בעוד שבשלבי הגיוס הראשוניים מדובר בסיכון גבוה, בשלב זה כבר פוחת הסיכון ומשקיעים רבים ייטו להזרים הון לחברה. זאת כשהם מקווים כי הרווח העתידי יהיה כפול מסכום ההשקעה. בשלב זה, גיוס הכספים מתמקד במאפייניה העסקיים של החברה יחד עם מצבה הנוכחי. היזמים ישאפו להראות את ההיתכנות הכלכלית שבהתרחבות החברה ולהציג למשקיעים הגדולים את הכדאיות של השקעה בה.

כמו כן, המשקיעים בשלב זה נחשבים לגדולים מסוגי המשקיעים הקודמים שציינו וביניהם ניתן למצוא חברות השקעה שונות, קרנות גידור ובנקים. מאחר ומדובר בסכומים גבוהים באופן ניכר, השקעה בחברה משגשגת שתשיא את הרווחים הללו עשויה למקם את אותם משקיעים כבעלי מעמד גבוה בעולם ההשקעות והעסקים.