מהי התכנית העסקית הדרושה לכם?

מה כוללת תכנית עסקית?

גיבוש הרעיון

יצירת המסמכים

תחזיות פיננסיות

 • בדיקת הנחיצות
 • גודל שוק
 • מודל עסקי
 • שימוש במודלים עדכניים לניתוח
  סיכויי המיזם
 • Elevator Pitch
 • תקציר
 • תוכנית מפורטת - באמצעות
  כלי מנחה מבוסס Web
 • מודל הכנסות והוצאות
 • יצירה אוטומטית של תזרים מזומנים
 • מאזן
 • חישובי ROI