תשלומי שכר, מיסים וזכויות במקום העבודה: האם אתם באמת יודעים מה מגיע לכם?

מתי המעסיק לא נדרש לשלם מס על טובה שהוענקה לעובד? האם חלה על המעסיק חובה להעלאת שכר העובדים ? ומתי יחולו יחסי עובד מעביד על נותני שירות עצמאיים? מעסיקים ועובדים רבים נתקלים בשאלות הללו כל הזמן, לרוב ללא מענה. לכן, עוד לפני הפנייה ליועץ מקצועי, הכנו עבורכם אינפורמציה רלוונטית שתעשה סדר בבלגן. 

לעובד ולמעסיק – מידע שחשוב להכיר 

סוגיות מעולם העבודה, המיסים והשכר מעסיקות עובדים ומעסיקים באופן כמעט יום יומי. בעוד שחוזי עבודה, תשלום שכר מוסכם או תשלומי מיסים ברור ברוב המקרים, שאלות רבות נותרות ללא מענה.

במידה ואתם עצמאיים, נפתח ונאמר שמרבית חוזי ההתקשרות בין ספק עצמאי למקום העבודה, יהיה סעיף השולל יחסי עבודה. אולם במקרים מסוימים, פונה הספק העצמאי לבית הדין בבקשה להכיר ביחסי עובד מעביד שמשמעותם, תשלום זכויות סוציאליות מצד המעסיק. הפרמטרים לפיהם ייקבע האם אכן התקיימו יחסים אלו יהיו לרוב: מידת השתלבותו במערך הארגוני של החברה, מידת פיקוחו של המעסיק על עבודתו ואמות מידה נוספות שנקבעו בתקדימים משפטיים. 

בכל הנוגע לשאלות הנוגעות לחובתו של המעסיק להעניק העלאה בשכר, גם כאן ניתן לחלק את הסוגייה לקשת של מקרים. נאמר כי לרוב, אין חובה חוקית להעלאה בשכר למעט במקרים בהם משולם לעובד "שכר מינימום". מכאן שככל שישנה החלטה על העלאת שכר המינימום במשק, מחויב המעסיק להעלות את שכרו של העובד בהתאם. כמו כן, במקרים בהם העלאה עתידית הוסכמה בין הצדדים במסגרת חוזה עבודה אישי או קיבוצי, חלה חובה מצד המעסיק על קיום ההסכם. 

סוגייה נפוצה נוספת, היא מיסוי התקבולים שאינם שכר עבודה אך משמשים להנאתם של העובד והמעסיק גם יחד. קצובות כאלו, המגולמות בכסף או שווה כסף, מעלות לא פעם את השאלה "מי חייב בתשלום המס?". וודאי תופתעו לדעת, שאלמנטים שונים כמו שווי השימוש ברכב, הוצאות הדירה בה מתגורר העובד גם אם לצורך לעבודתו ובמקרים מסוימים אף פריטי הלבוש שמקבל העובד מהמעסיק, עשויים להיחשב כהכנסת עבודה בגינה חייב העובד במס. 

הזכות של העובד – החובה של המעסיק

עולם העבודה הוא רחב וכולל חוקים וכללים שנחשבים לרוב כגמישים יחסית. אולם, חוקים הנקראים "חוקי מגן", מטילים חובה על המעסיק להעניק לעובדיו את זכויותיהם הבסיסיות ביותר עליהם לא ניתן לוותר גם אם העובד מביע את רצונו לכך והן: 

הגבלת שעות העבודה: הוראות החוק השונות, קובעות את היקף שעות העבודה המותר להעסיק בהן, כמו גם שעות וימי המנוחה השבועיים. על אף פי כן, ישנן קבוצות עובדים שהיקף שעות העבודה שלהם גמיש ורחב יותר אם כי גם במקרים אלו לא ניתן לשלול מהם את שעות וימי המנוחה להם זכאים. 

שכר מינימום:  במדינת ישראל נקבע סכום המהווה את שכר היסוד המינימאלי שניתן לשלם לעובד בהתאם לגילו והיקף עבודתו. מתן שכר נמוך ממנו גם אם הוסכם בין הצדדים, אסור ומהווה עבירה בגינה עשוי להיכנס המעסיק לכלא. 

תשלום זכויות סוציאליות: התשלומים הנלווים לשכר העבודה הכוללים: תשלום עבור ימי מחלה, ימי חופש, זכויות פנסיוניות, פיצויי פיטורין ועוד. 

ייעוץ בנושאי שכר, דיני עבודה ומיסים

הוראות החוק השונות, כמו גם רכיבים חשבונאיים, לא פעם קשים להבנה עבור מי שאינו בקיא בהם. לכן, חברות רבות וארגוני עובדים פונים לאנשי מקצוע על מנת לקבל ייעוץ בנושאי שכר, דיני עבודה ומיסים. 

ייעוץ שכזה יכלול לרוב את אופן התכנון וההפקה של תלושי השכר יחד עם תשלומים נלווים, בניית דוחות תקופתיים לרשויות המס, עריכת דוחות כספיים וביצוע מעקב אחר ימי העבודה וניצול ימי המחלה והחופשה של העובד. 

כמוכן, טיפול יעיל בנושאים אלו כרוך גם בידיעת החובות והזכויות של שני הצדדים במסגרת יחסי העבודה. על כן, על מנת להבין כיצד לבצע את חישוב רכיבי השכר והתשלומים הנלווים, נדרש ידע מקצועי מקיף הכולל גם את האינפורמציה העדכנית ביותר כדי שגם המעסיק וגם העובד יזכו למענה הולם בנושאים אלו.