מהו דוח חשבונות בנק זרים (FBAR)?

טופס FBAR (ראשי תיבות: Foreign Bank Account Reporting) הוא דוח שנתי המרכז את כל החשבונות הפיננסים של אזרח אמריקאי אשר מחוייב בהגשת הדוח במידה ויש לו סכום של 10,000$ ומעלה באחד מהחשבונות הפיננסים הקיימים מחוץ לארצות הברית.

מי מחוייב בהגשת הדוח?

מרבית האזרחים המחזיקים בגרין קארד אמריקאי או באזרחות אמריקאית חייבים בהגשת הדוח FBAR, גם אם לא ביקרו בארצות הברית תקופה ארוכה. בעקבות החוק החדש אנשים שנחשבים לאמריקאים על פי הגדרה מחוייבים בהגשת דוח זה. את הדוח יש להגיש למשרד האוצר האמריקאי בצורה מקוונת. יש לשים לב כי דוח FBAR מוגש באופן עצמאי ולא יחד עם דוח המס הפדראלי. אי הגשת הדוח או הגשה מאוחרת שלו עלולה לגרור עימה סנקציות אזרחיות ו/או פליליות.

מילוי טופס FBAR

דיווח על חשבונות פיננסים זרים

כאשר חשבונות פיננסים הבאים כוללים סכום של מעל 10,000$, חייבים בהגשת דוח FBAR:

 1. חשבונות עו"ש
 2. ניירות ערך
 3. קופות גמל
 4. קרנות השתלמות
 5. תכניות חיסכון
 6. קרנות פנסיה
 7. קרנות השקעה
 8. ביטוח מנהלים
 9. ביטוח חיים

איך מגישים את הדוח?

הגשת דוח FBAR זאת פרוצדורה המערבת בירוקרטיה ודורשת דיוק בהגשת נתונים. על מנת להימנע מקנסות ועונשים המוטלים על ידי רשות המיסים האמריקאית בגין אי הגשת הדוח או הגשה מאוחרת של הדוח, מומלץ לפנות לצוות מיומן הבקיא בתחום. גורם מקצועי יגיש את הדוח בקלות ובמהירות למשרד האוצר בארה"ב. את הדוח ניתן להגיש עד לתאריך ה-15 באפריל. יש אפשרות לקבל אורכה לדיווח עד לתאריך ה-15 באוקטובר.

מהם הפרטים שיופיעו בדוח?

 • סוג החשבון של מגיש הדוח (פרטי, שותפות, ארגון ועוד)
 • מספר חשבון
 • שם הגוף הפיננסי בו מוחזק החשבון וכתובתו
 • יתרת כספים מקסימלית לשנת המס המדווחת

סנקציות בגין אי הגשת הדוח

חשוב מאוד להגיש את הטופס במועד, שכן אי הגשת הדוח או הגשה מאוחרת, עלולים לגרור לעונשים ולקנסות חמורים. כך למשל, אי הגשת הדוח עלולה להיות כרוכה בקנס של 10,000 דולר. כמו כן, עלולים להינקט צעדים פליליים מצד רשויות המס האמריקאיות. לכן מומלץ לפנות לגורם מקצועי שמתמחה בתחום המיסוי בארה"ב אשר יוכל לדווח בקלות ובמהירות לרשויות המס האמריקאיות.