בלי מושגים מסובכים: כל מה שרציתם לדעת על דו"חות כספיים בחברות סטארט-אפ

כשאנחנו שומעים על "דיווח כספי" הכוונה היא לסיכום תזרים המזומנים בחברה. בכל הנוגע לחברות הזנק, מדובר במקור המידע למשקיעים פוטנציאליים בכל הקשור לפעולותיה הפיננסיות, מצבה הכלכלי והתנודות בהונה העצמי של החברה. לכן, לפני שמתחילים, חשוב לדעת במה מדובר. 

חברות הזנק על קצה המזלג 

בנוף הארגונים העסקיים, חברות הסטארט-אפ הן חיה קצת משונה. מדובר בחברה המוקמת בקצב מהיר מחברה רגילה ותכליתה היא פיתוח מוצר או שירות.  החברות הללו, שמתחילות ממספר עובדים מצומצם, ממומנות לרוב מקרנות שונות וממשקיעים. במידה והמוצר או השירות שפיתחה החברה, נמכר לחברה אחרת, עושה הסטארט-אפ "אקזיט" ומשתלב בחברה החדשה או הופך לחברה עצמאית הניתנת להנפקה בבורסה. 

החשבונאות המסורתית עלולה להיתקל לא פעם באתגרים בכל הנוגע להנפקת הדו"חות הכספיים של החברה וליוויה הפיננסי. מאחר וחברות סטארט אפ הן גוף עסקי ייחודי שמקורות המימון שלו משתנים תדיר, נדרש גם מענה חשבונאי דינאמי. בדרך כלל השירות של אנשי הפיננסיים השונים יתמקד במספר מישורים ביניהם: חוקי העידוד והמיסוי השונים, פנייה לקרנות השונות וסיוע בכל הנושא של גיוס משקיעים בחו"ל. 

מושגי מפתח בדיווח פיננסי

חשבות ודיווח כספי בחברות סטארט-אפ – זה נשמע כמו מושג גדול ומסובך, אך מדובר במספר דיווחים שבתוכם כלל הפרטים החשבונאים של החברה שלכם. 

מאזן תמונת המצב של נכסי החברה, יכולתה לפרוע חובות וגודלה בנקודת זמן מסוימת. תפקידו של המאזן הוא לספק את תמונת המצב לשוויה וגודלה של החברה באופן המדויק ביותר.

דו"ח רווח והפסד – מסמך אינפורמטיבי שמשקף את ביצועיה הכלכליים של חברת הסטרט-אפ ותוצרי פעילותה נכון לנקודת זמן מסוימת. 

דו"ח תזרימי מזומנים – אומדן לנזילות המזומנים של החברה וכושר פירעונה לטווח הקצר והארוך. דו"ח זה מפרט את השינויים בתזרים המזומנים ומשמש כמידע להערכת שווי החברה. 

דו"ח שינויים בהון העצמי – סקירת השינויים בנכסי החברה והונה (דיבידנדים, מכשור, יתרת עודפים). התנודות בהון העצמי, מספק את האינפורמציה הרלוונטית הנוגעת לאופן גיוס ההון.

דיווח כספי למתחילים

תזרימי המזומנים והשינוי בהון ובנכסי החברה, הם חלק ממידע שהופך לבסוף לדו"ח כספי שלעיתים מופץ גם לציבור הרחב (במידה ומדובר בחברה ציבורית המנפיקה מניות).  את המידע החשבונאי, מאגד רואה חשבון או מחלקת החשבונות של חברת הסטרט-אפ והוא משמש כערוץ מידע אינפורמטיבי ומקיף, העשוי לשמש את בעלי העניין בחברה. 

מאחר וחברות סטרט-אפ שונות מחברות רגילות, הן עסוקות תדיר בגיוס משקיעים חדשים. אותם משקיעים שהם גם בעלי העניין בחברה מעוניינים לדעת שהם לא נותנים את כספם תמורת חתול בשק. כאשר מדובר בחברה שעשתה אקזיט והונפקה בבורסה (חברה ציבורית) הדיוק בדוח"ות הכספיים והשקיפות כלפי בעלי המניות הפוטנציאליים, חשובים פי כמה שכן אי עמידה בהם עשויה לגרור צעדים משפטיים כנגד החברה.

לתיאום פגישת ייעוץ,
השאר פרטים